POORTEN NAAR

Websites die bepaalde onderwerpen over de historie van de stad Kampen belichten.

www.koornmarktspoort.nl

Kamper Stadspoorten

De stad Kampen heeft nog drie Stadspoorten, maar er zijn er veel meer geweest, na de uitbreiding van de stad in de tweede helft van de vijftiende eeuw had de stad 8 hoofdpoorten en 14 kleinere poortjes, u vind ze allemaal met een beschrijving op deze website.

www.broederpoort.nl

Paulus Utenwael

De van oorsprong uit Utrecht afkomstige Paulus Utenwael heeft enkele jaren in Kampen gewerkt en van beroep ijsersnijder ofwel stempelsnijder bij de Munt. Paulus Utenwael kreeg in 1598 de opdracht van het Kamper stadsbestuur een plattegrond van de stad te maken, tegenwoordig de meest waarheidsgetrouwe afbeelding van Kampen uit die tijd.

www.cellebroederspoort.nl

Prenten & Gravures

Het was in 2008 dat ik mijn eerste prentje kocht, “Campia Campen”. Plattegrond, vogelvluchtkaart van de stad Kampen, Inmiddels zijn er tientallen gravures en prenten verzameld aangevuld met prenten uit andere collecties en voor de geïnteresseerde ondergebracht op deze website.

www.ijsselkogge.nl

De IJsselkogge

Unieke vondst in de IJssel bij Kampen. Achtergrondinformatie over de meest gave overgebleven kogge uit de middeleeuwen die in 2016 uit de IJssel bij Kampen is geborgen.

www.koornmarktspoort.nl     www.broederpoort.nl     www.cellesbroederspoort.nl

Poorten naar de Historie van Kampen

www.ijsselkogge.nl

Poorten naar de Historie van Kampen