Paulus Utenwael

De van oorsprong uit Utrecht afkomstige Paulus Utenwael heeft enkele jaren in Kampen gewerkt en van beroep ijsersnijder ofwel stempelsnijder bij de Munt. Paulus Utenwael
kreeg in 1598 de opdracht van het Kamper stadsbestuur een plattegrond van de stad te maken, tegenwoordig de meest waarheidsgetrouwe afbeelding van Kampen uit die tijd.

Onderdeel van POORTEN NAAR DE HISTORIE VAN KAMPEN

Een collectie van uitgezochte onderwerpen met de Kamper poorten als domeinnaam