KAMPEN OP KAART EN PRENT

De prenten en gravures zijn gerangschikt naar vier onderwerpen; Stadsplattegronden, Stadsgezichten, gebouwen & objecten, Steek & Povincie

Het was in 2008 dat ik mijn eerste prentje kocht, “Campia Campen”. Plattegrond, vogelvluchtkaart van de stad Kampen. Kopergravure door Matthäus Merian uit ca. 1650, een prachtige (later) ingekleurde gravure. Het bleek lastig om alle gravures uit elkaar te houden en te benoemen, en de verschillende uitgaven van de prenten maakte het er niet eenvoudiger op.

De uitgegeven catalogus “Kampen op Kaart & Prent” behorende bij de gelijknamige verkoopexpositie georganiseerd door het Gemeente Museum Kampen in 2001 was de basis om verder op onderzoek te gaan en resulteerde in het maken van een boekje, dit naslagwerkje bevat informatie over gravures, litho’s of etsen die zorgvuldig zijn beschreven maar waarbij nu toch alweer hier en daar correcties nodig zijn en zullen worden gerealiseerd bij een volgende uitgave.

Inmiddels zijn er een tweehonderd gravures en prenten voor de geïnteresseerde ondergebracht op deze website, er is gebruik gemaakt van de collectie van het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief, Stadsarchief Kampen en het internet waardoor de meest bekende prenten uiteindelijk hier te vinden zijn.

Stadsplattegronden

Stadsgezichten

Gebouwen & Objecten

Streek & Provincie

Onderdeel van POORTEN NAAR DE HISTORIE VAN KAMPEN

Een collectie van uitgezochte onderwerpen met de Kamper poorten als domeinnaam