GEBOUWEN & OBJECTEN

Vrijwel alle kaarten, stadsplattegronden en -aanzichten en stads- en dorpsgezichten die afkomstig zijn uit de periode van de 16e tot de 18e eeuw zijn uitgegeven als een kopergravure.

Gebouwen & Objecten zijn eigenlijk de gravures die geen stadsplattegrond of stadsgezicht zijn, het is dan ook verreweg de omvangrijkste hoeveelheid prenten, de onderwerpen van overzicht zijn ruim genomen zo zijn er ook bouwplaten, gebouwen uit de streek en zelfs de afbeeldingen uit een plaatjesalbum.
Van de gebouwen zijn het raadhuis en de Kamper poorten het meest gegraveerd, maar ook de maatschappij tot bevordering der bouwkunst en Vademecum der Bouwvakken hebben, al dan niet verdwenen, gebouwen in Kampen beschreven en onder de aandacht gebracht.
Mocht er een serie zijn gemaakt dan laat het overzicht alleen één begin afbeelding zien, pas bij de beschrijving vind u de volledige serie, bijvoorbeeld bij De Stad Kampen en het Instructie-bataillon, te Kampen en Old Houses in Holland.

OVERZICHT KAMPER GRAVURES

Gebouwen & Objecten

De prenten en gravures zijn gerangschikt naar vier onderwerpen.

Kampen op Kaart & Prent

Stadsplattegronden – Stadsgezichten – Gebouwen & Objecten – Streek en Provincie

Kampen op Kaart & Prent