WWW.KOORNMARKTSPOORT.NL

Op dezewebsite, www.koornmarktspoort.nl, wordt een overzicht getoond van de stadspoorten van Kampen na de stadsuitbreiding van 1462. Hoewel er niet van elke poort een waarheidsgetrouwe afbeelding is, wordt geprobeerd om een redelijk beeld te geven van de diverse poorten die destijds in Kampen te vinden waren.

Op elke pagina van de website vind je vier afbeeldingen van de poorten, gerangschikt van links naar rechts. Deze afbeeldingen zijn afkomstig uit verschillende bronnen, waaronder gravures van bekende kunstenaars zoals Paulus Utenwael (1598), Joannes Blaeu (1649), en George Braun en Frans Hogenberg (1575 en 1583), allemaal uit de eigen collectie. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van schilderijen en tekeningen uit het voormalige Frans Walkate Archief, Stedelijk Museum Kampen en het Stadsarchief Kampen, indien beschikbaar.

Hopelijk is deze verzameling afbeeldingen en informatie een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Kampen en zijn poorten. Mocht je vragen hebben of meer informatie willen, aarzel dan niet om contact op te nemen.