GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0038/39

“Gevel te Kampen”.
Gedeelte van een litho door A. J. Reijers, met het aanzicht van het bovengedeelte van de voorgevel van het ‘Olde Vleijshuus” in de Oudestraat Kampen.
Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
Drie en dertigste aflevering 1892 plaat nummer 167.

Gevel te Kampen.
PLAAT 167.
Het geveltje staat op een der eerste standen, aan de Oudestraat, en is geheel van Bentheimer steen gebouwd.
Door verandering is het onderste gedeelte verdwenen, en mist nu het oorspronkelijk aanzien
Omstreeks het jaar 1630 was dit gebouw in gebruik als „vleishuus”, zooals dit vermeld staat op een plattegrond-beschrijving van Kampen uit dien tijd, berustende in het Kamper archief.
Evenals andere oude bouwwerken te Kampen, verraadt ook deze gevel den invloed der Vla¬mingen in de meer noordelijke gewesten.
A.J. REIJERS.

Afmeting:

37x 24.5 cm.

Herkomst: