GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0041/42

“Theologische School te Kampen, Collegie gebouw met tuin“
Voormalig woonhuis en de tuin van docent Hel. de Cock aan de Oudestraat in Kampen waar colleges werden gegeven.
uit Zalsmans Jaarboekje voor kerk, School en Zending in Nederland voor het jaar 1872.

Deze afbeelding is gereconstrueerd om als onderdeel gebruikt te worden voor een rotogravure ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum van de theologische school met de tekst, gedenkplaat ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan der school op 6 december 1914 met de titel De School, die zestig jaar mocht werken voor de eere Gods en ’t heil der kerken.
Een plaat uitgegeven door E.J. Bosch Jbzn. Te Nijverdal 1914, Ned. Rotogravure Mij Leiden

Afmeting:

11.2 x 7.8 cm

Herkomst: