GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0044

“Collegie zaal“ „Kampen G. Ph. Zalsman 1871″
De aula van de Theologische School aan de Hofstraat in Kampen
uit Zalsmans Jaarboekje voor kerk, School en Zending in Nederland voor het jaar 1872.

Afmeting:

11.5 x 8 cm.

Herkomst: