GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0051/53

Prenten uit de twaalfde jaargang, nummer 8 van de Deutsche Bauzeitung, januari 1888 behorende bij het artikel Niederlandische und vlamische Stadtebilder deel III. Kampen door Fr. Ewerbeck, prent ook gemaakt door Ewerbeck.

“Kampen Rathaus” voorstellende romantisch beeld in de omgeving van de Vischpoort en met ingekaderd de middeleeuwse stadsbrug en een gezicht op de Bovenkerk met Koornmarktspoort.
Bladzijde 45 van het artikel, afmeting 20.5 x 16 cm.

“Bruderthor in Kampen Aeufsere 1615” door Fr. Ewerbeck, prent gemaakt door E. Mouris.
Bladzijde 41 van het artikel, Afmeting 9.5 x 13,5 cm.

“Schoffensitze in Rathause zu Kampen. 1543-44. Meister Vrederick a. Kampen”. door Fr. Ewerbeck, prent gemaakt door F. Ewerbeck ‘37
Bladzijde 44 van het artikel,Afmeting 10.5 x 18,5 cm.

Herkomst:

Collectie Remy Steller