GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0066

Photo-litho door Wegner & Mottu Amsterdam uit Vademecum der Bouwvakken Tijdschrift voor allen, die belang stellen in eenigen tak van kunst en nijverheid, bij het bouwen beoefend; verkoop, rechtspraak, en alles wat tot nuttige verspreiding geschikt is. 1886 – 1928.
30 Juli 1891 zesde jaargang aflevering 16, plaat geplaatst na blz. 134 als plaat 19.
Winkelhuis te Kampen door H. De Graaf
Getekend door A.J. Reijers 18 mei 1891.

(Bij de plaat.)
De Oudestraat te Kampen verkreeg in den laatsten tijd een winkelhuis overeenkomstig de plaat, Het is bestemd voor een manufactuurzaak. De bouwmeester H. de Graaf was ontwerper en de aannemer H. van Dijk voerde het ontwerp onder diens leiding uit.
De pui is geheel van hardsteen, het bovendeel van den gevel gemetseld in roode machinale steen, afgewisseld door banden van Bentheimer steen evenzoo zijn de lijsten, frontons enz. van dat materiaal, Het zinkwerk leverde de welbekende firma K. W. Braat te Delft.
Getekend door A.J. Reijers 18 mei 1891.

Afmeting:

– x -cm

Herkomst: