GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0067

Photo-litho door Wegner & Mottu Amsterdam uit Vademecum der Bouwvakken Tijdschrift voor allen, die belang stellen in eenigen tak van kunst en nijverheid, bij het bouwen beoefend; verkoop, rechtspraak, en alles wat tot nuttige verspreiding geschikt is. 1886 – 1928.
22 oktober 1891 zesde jaargang aflevering 22, plaat geplaatst na blz. 182 als plaat 26.
Raadhuis Kampen betimmering trouwzaal
Getekend en ontworpen door Ch. H Holgen Kampen september 1891.

Wandbetimmering; Trouwzaal in het stadhuis te Kampen,
(Bij de plaat.)
Deze betimmering werd in 1888 uitgevoerd, tijdens eene inwendige verbouwing van het Raadhuis. Alle houtwerken zijn van eikenhout (wagenschot). De behangsels imitatie-goudleer, terwijl de tegel versieringen aan den schoorsteen in het atelier van de HH. Joost Thooft & Labouchère te Delft werden vervaardigd. Het plafond is door uitgewerkte balken in vakken verdeeld, waarin schilderwerk is aangebracht. De betimmering werd te Kampen door den meubelfabrikant J. G. van Hulzen uitgevoerd. Tegen een der zijwanden is een zeer fraaie gobelin van het jaar 1650 geplaatst.
De geheele betimmering werd aangenomen voor ongeveer ƒ 2200.—

Afmeting:

26,5 x 38 cm.

Herkomst: