GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0094

Reproductieprent, voorstellende de Koornmarktspoort te Kampen, vervaardigd door schilder en etser Hendrikus Elias Roodenburg (Den Haag, 23 juli 1895 – Wassenaar, 27 april 1987)
Gedrukt op zwaar papier met ondertitel, Koornmarktspoort Kampen en H.E. Roodenburg meegedrukt.

Afmeting:

20 x 24 cm.
Blad 21.0 x 29.2 cm.

Herkomst:

Collectie Remy Steller