Project Description

GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0133

“Doopvont” Uit: Overijsselsche Almanak voor oudheid en letteren. 1842, zevende jaargang Deventer, J.de Lange, 1841.
artikel; De Doopvont, te Kampen. Artikel over het gerestaureerde doopvont in de St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen door E. Moulin die zich had ingezet om het vervallen en in een der nissen gelegen doopvont opnieuw te gaan gebruiken.
Afbeelding geplaatst tussen blz 92 & 93.

Afmeting:

14,3 x 8,6 cm.
Blad 16,8 x 10,5 cm.

Herkomst:

Collectie Remy Steller