Gebouwen

Bijzondere Gebouwen, enkele gebouwen zijn met wat meer detail weergegeven omdat ze beeldbepalend en/of een bijzondere functie in de stad hadden.

Utenwaels graveerde de huizen niet allemaal volgens de werkelijkheid dit kon ook nauwelijks door de toegepaste schaal van de nagenoeg iede­re gedrukte plattegrond uit de zestiende en zeventiende eeuw.
Ook het aantal huizen in de straten en stegen komen daardoor niet overeen met de werkelijkheid, wel was hij consequenter met het aangeven van de nokrichting die in Kampen voornamelijk dwars op de straat staan, ook gaf hij in de gravure het open karakter van de bebouwing in bijvoorbeeld de Groenestraat met hooibergen en boerenbedrijven terwijl aan de Oudestraat de huizen veel stijver tegen elkaar zijn aangebouwd.
Dat binnen de stadsmuren één molen is gegraveerd betekend hoogst waarschijnlijk dat er geen meerdere molens binnen de stad waren.

  Stadskasteel.

  De Vischpoort met het Raadhuis, aan de IJsselkade de Leeuwentoren en de Stadskraan.

  Vleeshuis op de Botermarkt.

Van het raadhuiscomplex zijn het Oude Raadhuis en de Schepentoren goed herkenbaar. Links ervan valt de wirwar van gebouwen op, waaronder de raadskelder, de schepenkapel en de secretaris­kamer, wat uiteindelijk in de zeventiende eeuw vervangen zou worden door het Nieuwe Raadhuis, rechts van het raadhuis is de in 1597 gereedgekomen nieuwe kaak weergegeven. de oude kaak die op de Koornmarkt tussen Bovenkerk en Koornmarktspoort had gestaan is terecht verdwenen, aan de IJsselkade staat het fraaie uit de vijftiende eeuw stammende Tolhuis, de Leeuwentoren,hoogstwaarschijnlijk rond 1470 gebouwd en kreeg deze naam omdat in 1477 de stad Kampen van het stadsbestuur van Lissabon twee leeuwen kreeg aangeboden ook de stadskraan is gegrafeerd, een stenen toren met een spil in het midden met twee grote raden waar de mensen als muizen konden lopen en vervolgens kon, door de ene kant op te lopen de katrol opgehesen worden en de andere kant op weer laten zakken, tevens kon men op de spil de hele kap laten draaien om vervolgens de producten respectievelijk in op of uit de schepen takelen.

  Molen aan de Groenestraat

Lakenramen & Vloeddijk 76

 Op de plaats van de afgebroken kapel en het vroegere kerkhof van het Brigittenklooster aan de Vloeddijk zijn de waarschijnlijk eerst in 1596 gerealiseerde lakenramen, waarop geverfd laken door de drapeniers te drogen gelegd konden worden, duidelijk zichtbaar.
 Het pand aan de Vloeddijk 76 tegenover de Morrenbrug op de hoek van de huidige Nauwe Morrensteeg valt duidelijk op. Bouwhistorisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit uit 1470 daterende pand een fraaie natuurstenen gevel, vergelijkbaar met het Gotisch Huis aan de Oudestraat, moet hebben gehad en daarmee niet alleen een van de oudste panden, maar ook een zeer opvallend huis in dit gebied moet zijn geweest.

Latijnse School en Bovenconvent

Achter de toren van de Bovenkerk zijn twee forse panden zichtbaar. Het gebouw links was de Latijnse School. Rechts ervan het voormalige Bovenconvent, waarin vanaf 1593 de stedelijke, later de pro­vinciale muntslag was ondergebracht, zeven jaar voor het maken van de gravure was Paulus Utenwael hier ‘IJssersnijder’ ofwel stempelsnijder aangesteld bij de Provinciale Munt.

Kruittoren & Zwanepoort

De Paarde- of kruittoren een zware vierkante hoektoren op de hoek van de Burgwal-Prinsenstraat is een overblijfsel van de oude stadsmuur en diende lange tijd als paardenstal, na de bouw van de nieuwe paardenstal achter het raadhuis werd deze toren gebruikt voor de kruitopslag en is in 1809 gesloopt.

Een ander restand van de oude stadsmuur is de Zwanepoort en moest er in 1802 aan geloven.