Houtzagerspoort

Gelegen aan de IJsselkade aan het einde van de Houtzagerssteeg. Gebouwd in de veertiende eeuw. Gesloopt in de vijftiger jaren van de negentiende eeuw.

Oudste vermelding van de houtzagerssteeg is uit 1642
In de 17e eeuw noemde men de poort in de IJsselmuur waar aan de rivierzijde de stadshoutwerf naast lag, de Houtsagherspoort. Hieraan dankt de steeg haar naam.
De oudst bekende naam, die met de Markt- steeg gedeeld moest worden en welke voor het eerst in 1440 wordt genoemd, was Naaldenersteeg.
Het is mogelijk dat iemand die de naald voor zijn beroep hanteerde of misschien een naal­denmaker, aan deze steeg woonde, waardoor de naam ontstond.
In de 16e eeuw, te beginnen met het jaar 1511 en voor het laatst in 1578, treffen we voor de steeg de naam Jan van der Vechtsteeg aan, terwijl al in 1456 gesproken wordt over een poort naast Jan van der Vechtshuis. De familie Van der Vecht, waarvan twee leden met de voornaam Johan burgemeester geweest zijn, werd reeds voor het jaar 1400 tot een van de invloedrijkste van de stad ge­rekend.
Tot in de vorige eeuw werd de Houtzagers- steeg ook wel Marktsteeg of Fidelsteeg ge­noemd, de espelgrens liep midden door de steeg.

Info over de Houtzagerssteeg uit “Gezichten in de straten van Kampen met een historische beschrijving” door H.W. van den Hoven, K. Schilder, D van der Vlis. 1986.

De poort op een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663) (collectie Stedelijk Museum Kampen)

Detail van een tekening van Antoine Ignace Melling 1812 van de Houtzagerspoort. (collectie Fondation Custodia, Parijs)

De poort waarschijnlijk op een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663) (collectie onbekend)