Johan Voorne’s poort

Doorgang in een toren, gelegen aan de IJsselkade tussen de Breedesteeg en Klokkensteeg ter plaatse van de Voorstraat 51, Gebouwd in de tweede helft van de veertiende eeuw. gesloopt in de vijftiger jaren van de negentiende eeuw.
In het verlengde van de poort is op sommige prenten, waaronder die van Paulus Utenweal uit 1598, te zien dat deze uit kwam in een hofje vanuit de Voorstraat.
In tegenstelling tot de andere voormalige poorten aan de Voorstraat bevind zich tegenwoordig op de plek waar de Johan Voorne’s poort stond geen steeg van de Voorstraat naar de IJsselkade.

De Jan Voornesteeg lag tussen de Oudestraat en Achter de Nieuwe Mure (Voorstraat), diverse leden van het geslacht Voorne met de voornaam Johan leefden in de 15de-eeuw en hebben diverse functies in Kampen bekleed.

De poort op een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663) (collectie Stedelijk Museum Kampen)

In verschillende details van gravures is een hofje te zien is die uit komt bij een poort dit zou de Jan Voornesteeg kunnen zijn. (collectie Remy Steller)