Karperpoort of Zeilmakerspoort

Gelegen aan de IJsselkade aan het einde van de Karpersteeg. Gebouwd in de veertiende eeuw. Gesloopt in 1838-1840.

Oudste vermelding van de Karpersteeg is van 1632
Het huis „alwaer tegenwoordigh de Vergulde Carper uithangt” komt voor in een akte uit het jaar 1641. Dit in de Karpersteeg staande huis, dat ook wel gewoon de Carper ge­noemd werd, heeft aan de steeg en ook de poort zijn naam gegeven.
De oudst bekende naam voor deze steeg is de Sint Geertruidensteeg onder welke naam hij van 1438 tot 1571 voorkomt. De bij deze steeg gelegen Sint Geertruidenbrug (nu Meeuwenbrug) wordt zelfs al aangetroffen in een stuk uit 1383. Het is niet bekend waarom de steeg genoem­de naam gehad heeft; het voormalige Sint Geertuidengasthuis heeft voorzover bekend nooit nabij de Karpersteeg, maar altijd in de Boven Nieuwstraat gestaan.
Onder de naam Zeilmakersteeg, voor het eerst in 1641 en voor het laatst in 1660 treffen we de steeg ook nog aan, terwijl de poort in de IJsselmuur als Zeilmakerspoort (1625) en als Karperpoort (1692) voorkomt.

Info over de Karpersteeg uit “Gezichten in de straten van Kampen met een historische beschrijving” door H.W. van den Hoven, K. Schilder, D van der Vlis. 1986.

De poort op een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663) (collectie Stedelijk Museum Kampen)

Diverse schilderijen tonen de Karperpoort met een voorpoort, een muurdoorgang waarachter de poort met zijn doorgang lag, meestal werden voorpoorten als extra verdediging aangebracht om de achterliggende hoofddoorgang te versterken, of dit bij de Karperpoort ook het geval was is onbekend het kan ook zijn dat een ruimte tussen voorpoort en hoofdpoort als beveiligde opslagplaats was gecreëerd en later is opgenomen in het bolwerk.

De poort waarschijnlijk op een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663) (collectie onbekend)