Kleine poortje

Een doorgang in de stadsmuur gelegen in de Buitenhoek bij de Keizerinnestraat, tegenwoordig Achterom.(in tegenstelling tot sommige afbeeldingen was het geen torendoorgang) Gebouwd in de veertiende eeuw. Gesloopt met de stadsmuur in de vijftiger jaren van de negentiende eeuw.

De doorgang in de stadsmuur zou moeten hebben gelegen in de hoek van de Keizerstraat, voor de bouw van het huizenblok Keizerstraat 10 t/m 16 is er een archeologische onderzoek gedaan waarbij de fundamenten van een rondeel zijn gevonden, halverwege dit rondeel en de brede toren die op de hoek van de stad stond moet het Kleine Poortje hebben gelegen, of er bij het onderzoek in de jaren-80 een onderbreking in de muur is gevonden is onbekend.

Wat opvalt is dat de doorgang in de muur bij de meeste schilderijen en gravures meer in de richting van het (opgegraven) torentje is gesitueerd en niet meer naar het noorden waardoor aangenomen mag worden dat dit ook inderdaad klopt.

Het Kleine Poortje op een schilderij van Hendrick Avercamp. (collectie Stedelijk Museum Kampen)

De poort waarschijnlijk op een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663). (collectie onbekend)

Detail van een schilderij van een onbekende meester. (collectie Stedelijk Museum Kampen)