Lampetpoort

Gelegen aan de IJsselkade aan het einde van de Lampetsteeg. Gebouwd in de tweede helft van de veertiende eeuw. Gesloopt in de jaren vijftig van de negentiende eeuw.

Lampetsteeg
Gezien het feit dat veel stegen aan de oost­zijde van de Oudestraat naar huizen ge­noemd zijn, is het mogelijk dat in dit geval in of op de hoek van deze steeg een huis „de Lampet” gestaan heeft. Bewijzen zijn hier echter niet voor gevonden.
Volgens de akte waarin de steeg voor het eerst genoemd wordt, stond er in de Oude­straat op de hoek van de Lampetsteeg een huis genaamd „de Hope”. Ditzelfde huis stond in 1707 op de hoek van de Goudsmitsteeg, waarmee we een vanaf 1700 gebruikte andere naam voor de Lampetsteeg gevonden hebben. De naam Goudsmitsteeg die waarschijnlijk is ontstaan omdat er een goudsmid in een van de hoekhuizen op de Oudestraat woonde, bleef slechts een tiental jaren in gebruik.
De gemeensman Jan van ’t Oever kreeg in 1769 van de raad toestemming om ter voor­koming van ongelukken een lantaarn in de Lampetsteeg te laten plaatsen. Echter wel op zijn eigen kosten!
In 1884 stelde het raadslid Van Romunde voor om een pand aan de Oudestraat- hoek Lampetsteeg met alle daarachterliggende hui­zen tot Achter de Nieuwe Muur (Voorstraat), te onteigenen en af te breken om een brede verbindingsweg te maken. Mederaadslid Oudendijk zag hier het nut niet van in omdat er, naar hij zei, flinke huizen op de hoeken van de steeg – en in de steeg zelf drie arbeiderswoningen met voldoende licht en lucht stonden. Bovendien zou een verbreding van de steeg in de winter veel kou op de Oudestraat brengen terwijl het voor het verkeer ook niet noodzakelijk was omdat de enige passen verder gelegen Breedesteeg een goede doorgangsmogelijk­heid was. Het voorstel werd niet verder be­handeld.
In de IJsselmuur bij de Lampetsteeg stond de in de 18e eeuw voor het eerst vermeldde en in 1838 afgebroken Lampetpoort.

Info over de Lampetsteeg uit “Gezichten in de straten van Kampen met een historische beschrijving” door H.W. van den Hoven, K. Schilder, D van der Vlis.

De poort op een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663) (collectie Stedelijk Museum Kampen)