Meerminnenpoort

Gelegen aan de IJsselkade aan het einde van de Meerminnesteeg. Gebouwd in de tweede helft veertiende eeuw. Grotendeels gesloopt in de jaren vijftig van de negentiende eeuw, enkel opgaand muurwerk is bewaard gebleven.

De naam is ontleend aan het reeds in 1651 genoemde huis de Meerminne, dat op de hoek van de steeg en de Oudestraat stond.
Een oudere naam was Twickeloosteeg, voor het eerst vermeld in 1666 en genoemd naar de familie van Twickeloo, die een huis bezat dat Achter de Nieuwe Muur op de hoek van de steeg stond. Rudolf van Twickeloo, overleden in 1613, was de laatste schout van Kampen.
In een akte uit het jaar 1733 treffen we de dubbelnaam Twickeloo’s- of Meerminnen- steeg aan, maar hoewel de eerste naam nog wordt aangetroffen in een stuk uit 1802, ge­bruikte men meestal de naam Meerminnen.

Info over de Meerminnensteeg uit “Gezichten in de straten van Kampen met een historische beschrijving” door H.W. van den Hoven, K. Schilder, D van der Vlis. 198

De poort op een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663) (collectie Stedelijk Museum Kampen)