Melkpoort of Dirc Gheyenpoort

Gelegen aan de IJsselkade aan het einde van de Melksteeg. Ook wel Gheyenpoort genoemd. De bouwfase van de stadsmuur omstreeks 1337 was een groot bouwproject dat tot de late 14-de eeuw geduurd heeft, deze poort wordt pas in 1377 bij naam genoemd in de historische bronnen.
In 1837 zijn kort na elkaar de Vischpoort, en tegen het einde van het jaar ook de in de nabijheid van de Vispoort gelegen, Melkpoort tot de grond toe afgebroken.

De Melkpoort in de IJsselmuur, die behalve als Dirc Gheyenpoort ook nog als Vrouwenpoort en later als Melkpoort voorkomt, stond reeds in 1731 op de nomi­natie om te worden afgebroken. In 1734 be­sloot de raad echter om de poort te laten herstellen, teneinde hem voor verder verval te behoeden. Het einde voor de Melkpoort kwam in 1837. In november van dat jaar wist de Kamper Courant te melden dat de poort tot de grond toe was afgebroken.
Het is niet bekend waar de Poort en Melksteeg zijn huidige naam aan te danken heeft.
De oudst bekende naam is Gheyensteeg, voor het eerst vermeld in 1455 en genoemd naar Dirc Gheye, die burgemeester was van 1392 tot 1397. De Dirc Gheyenpoort, die de volgende was vanaf de Vispoort, treft men reeds aan in een stuk uit 1377 De naam
Gheyensteeg bleef tot in het begin van de 16e eeuw in gebruik.
De volgende naam die de steeg gedragen heeft, was Kloksteeg, voor het eerst aangetroffen in 1546 en misschien afgeleid van het op de noord- hoek van deze steeg, aan de Oudestraat staan­de huis de Clocke, dat in 1510 wordt ge­noemd. Het is ook mogelijk dat de steeg ge­noemd werd naar het gedeelte van de Oude­straat tussen St. Jacobsteeg en Raadhuis, dat „bij de klok” (in 1438) of „onder de klok” heette.
Voor het eerst in 1578 werd de steeg Onze Lieve Vrouwen- steeg genoemd, na de reformatie ook dik­wijls enkel Vrouwensteeg. Waar de steeg deze tot in de 18e eeuw in gebruik gebleven naam aan te danken had, is niet bekend.

Info over de Melksteeg uit “Gezichten in de straten van Kampen met een historische beschrijving” door H.W. van den Hoven, K. Schilder, D van der Vlis. 1986.

De poort op een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663) (collectie Stedelijk Museum Kampen)

De Melkpoort als onderdeel van een tekening van Pieter Remmers (collectie Rijksprentenkabinet)

De Melkpoort vanaf het noorden gezien, getekend door Cornelis Pronk (collectie SNS Historisch Centrum)

De IJsselkade met Melkpoort naar een schilderij getekend door Arend Jan Reijers  (collectie SNS Historisch Centrum)

Plattegrond omgeving Vischpoort getekend door Arend Jan Reijers  (collectie SNS Historisch Centrum)

De IJsselkade met Melkpoort naar een tekening van P. Remmers getekend door Arend Jan Reijers  (collectie SNS Historisch Centrum)