Stadsgezicht 2.0005/6

ORA ET LABORA”, ” Campen in Frieslandt”. Emblematische prent met aanzicht op de stad Kampen. Kopergravure toegeschreven aan Mattheüs Merian. Met 3 regelig onderschrift in het Latijn en Duits door Daniel Meisner (1585- 1625). 1637/ 1638.
No. E 56. uit: Sciographia Cosmica, door Daniel Meisner. Neurenberg, Paulus Fürst, 1637/ 1638.
Idem. Met het opschrift “Campen”.
No. 56. uit: Daniel Meisner, Thesaurus Philopoliticus das ist Politisches Schatzkästlein. Frankfurt, Eberhard Kieser. 1623.

Zie voor een uitvoerige uitleg en beschrijving van deze prent Een schatkistje voor Overijs­sel door Jhr. A.J. Gevers en A.J. Mensema, Zwolle, 1997.

Afmeting:

10 x 14,2 cm.

Herkomst:

1e Collectie SNS Historisch Centrum
2e Collectie Remy Steller