Stadsgezicht 2.0016

Spotprent “De Hollandse Leeuw verjaagt de Franse haan”. 4 Figuren getrocken uyt de oratie van de Professor L Wolfogen over syn droom en de uytlegginge van die selve gedaen in de hoogeschoole tot Amsterdam op den 11den van Loumaent na des aerts heylants geboortestont het 1674ste Jaer.
Zes allegorieën op de oorlog met Frankrijk en de Duitse bisschoppen, 1672-1674.
De Hollandse Leeuw verjaagt de Franse haan met drakenstaart. Uit het achterste van de haan loopt een stroom met de namen van heroverde steden Utrecht, Woerden, Naarden en Bonn. Op de achtergrond Kampen. Met onderschrift van 2 verzen van 4 regels.
Prent nr. 3 in een serie van zes allegorieën op de oorlog met Frankrijk en de Duitse bisschoppen in de jaren 1672-1674, ontleend aan de oratie van professor L. Wolfogen over zijn droom en de uitleg daarvan gedaan op de Hogeschool te Amsterdam op 11 januari 1674.

Afmeting:

14,8 x 20,5 cm.

Herkomst: