Stadsgezicht 2.0020

“Gezicht in de Koekoek, by Kampen, in den overstrooming, den 15den novemb. 1775”. Kopergravure door N.v.d. Meer.
Uitge­geven door De Wed. Loveringh en Allart.
Fred. Muller, Ned. Historieprenten no. a 4302(7)
Uit: J.H. Hering, Bespiegeling over Neerlands Watersnood tusschen 14 en 15 nov. 1775. Amsterdam, 1776.

Afmeting:

Afm. 22.3 x 32 cm.
Blad 17,7 x 28.5 cm

Herkomst:

Collectie Remy Steller