Stadsgezicht 2.0001

“Gezicht der overstroominge en dykbreuk, tusschen Vollenhoven en Kampen, den 22.sten novemb. 1776”. Kopergravure door N.v.d. Meer naar een tekening van H. Kobell. Uitgegeven door J.Allart.
Fred. Muller, Ned. Historieprenten no. 4314 (5).
Uit: J.H. Hering, Bespiegeling over Neerlands Watersnood op 21, 22 nov. 1776. Amsterdam, 1778.

Afmeting:

19 x 27,8 cm.

Herkomst: