Stadsgezicht 2.0037

“Kampen, van het Kamper-eiland te zien”. Door C.H. Hein,
gelithografeerd door C.C.A. Last.
Uitgave van K.v. Hulst. ca. 1850. “Opgedragen aan den Hoog Wel. Gel. Heer Jhr. Mr. H. A. Wttewaal van Stoetwegen, Ridder der Order van den Ned. Leeuw en
Bur­gemeester der Stad Kampen door K. van Hulst”.

Afmeting:

35,5 x 43,3 cm.

Herkomst:

Collectie SNS Historisch Centrum