Stadsgezicht 2.0043

„Gezigt op de stad Kampen. “Opgedragen aan den Hoog Wel Gel. Heer Jhr. Mr. H. A. Wttewaal van Stoetwegen,
Litho van Emrik en Binger, Haarlem naar een tekening van G. Meijer uitgegeven door Van Hoogstpaten en Gorten te Zwolle.
Afm. 72.5 x 34.5 cm.
In de 20ste eeuw opnieuw uitgegeven door het Frans Walkate archief -Bondsspaarbank Centraal Nederland te Kampen.

Afmeting:

24,5 x 68,5 cm.
Blad 34,5 x 72 cm.

Herkomst:

1e Collectie SNS Historisch Centrum
2e Collectie Remy Steller