Stadsgezicht 2.0045

“Wonderlyke veranderingen, in de Vereende Nederlanden, Ao. 1673. tot den vrede met den koning van Engelant in Jaar 1674 D’ XVII Provincien, met de aengrensende landen en steden als Munster, Ceulen, Bon, Paris, etc. daer beneffens in 2 andere platen vertoont wort, t’geen in derselver Nederlanden Ao. 1672, en 1673, tot ‘d Vrede 1674 voorgevallen is.”
Spotprent op de pogingen van Frankrijk om de vredeshandel van Engeland met de Republiek te verhinderen, 1674 door Isaac Sorious uitgegeven door Marcus Willemsz. Doornick in 1674.
Blad met een overzicht van de oorlogshandelingen in de jaren 1673 en 1674 leidend tot de Vrede van Westminster met Engeland op 19 februari 1674 waarmee een eind kwam aan de derde Engelse Oorlog. Met vele afzonderlijke voorstellingen van veldslagen, zeeslagen, portretten van de belangrijkste personen, triomfen van prins Willem III en de Nederlandse zeehelden. Centraal onderaan wordt te Westminster de eed op het verdesverdrag afgelegd.
Rechts een stadsgezicht van o.a. Kampen, omgeven door plattegronden van andere gevallen steden.

Afmeting:

43 x 56.5 cm

Herkomst: