Stadsplattegrond 1.0017

Kampen, Oldenzaal, Steenwijk, Hasselt, Zwolle en Deventer Kopergravure door Lambert van den Bosch Amsterdam ‘Tooneel des oorlogs, opgerecht in de Vereenigde Nederland; door de wapenen van de Koningen van Vrankryk en Engeland, Keulsche en Munstersche bisschoppen Gepubliceerd door Jacob van Meurs en
Johannes van Someren, Amsterdam 1675 of uit: Petrus Valckenier, Das Verwirrte Europa, Amsterdam 1677.

Afmeting:

29,5 x 17,5 cm

Herkomst:

Collectie SNS Historisch Centrum (enkele prent)