Stadsplattegrond 1.0035

“Afbeeldinge van alle de stercke steden die anno 1672 binnen de tydt van 2 maenden aen de France etc zyn overgegaen en d’ 17 Neederlantse Proventie met de aengrensende landen als Vranckryck Ceule Munst.” etc.
Prent met plattegronden van de 27 verloren vestingen boven een kaart van Nederland en omringende gebieden. Bij elke vesting is aangegeven op welke dag deze gevallen is.(Kampen 23 juni).
Op de kaart van Nederland is het gebied omlijnd dat in 1672 verloren werd, maar door de prins van Oranje in de jaren 1673 en 1674 heroverd is. Voor de kust zijn zeeslagen voorgesteld.
Uitgegeven door Marcus Willemsz. Doornick in 1674.

Afmeting:

43.3 x 56.5 cm

Herkomst: