Stadsplattegrond 1.0017

“Gedenk-teykenen, der wonderlyke geschiedenissen, voorgevallen in de Vereende Nederlanden, in ’t jaar, MDCLXXII. D’ XVII Provincien, met de aengrensende landen en steden als Munster, Ceulen, Bon, Paris, etc. daer beneffens in 2 andere platen vertoont wort, t’geen in derselver Nederlanden Ao. 1672, en 1673, tot ‘d Vrede 1674 voorgevallen is.”
Prent door Isaac Sorious en uitgegeven door Marcus Willemsz Doornick in 1672.
Prent met een overzicht van verschillende gebeurtenissen voorgevallen in 1672 en alle steden, vestingen en bouwwerken die in dat jaar in de oorlog aan de Engelsen, Fransen en aan de bisschop van Munster zijn verloren.

Afmeting:

43,5 x 55,8 cm

Herkomst: