Stadsplattegrond 1.0040

“Doorbraak van de Rijn- en IJsseldijken.” Het doorbreken van de Rhyn- en Yssel-Dyken in’t begin des Jaers 1754 door Simon Fokke, pagina 103 uit: S.n. Nederlandsche jaerboeken,
inhoudende een Verhaal van de merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn binnen den omtrek der Vereenigde Provintien, sederd het begin des jaers MDCCXLVII, achtste deel. Amsterdam, uitgegeven door Frans Houttuyn in 1754.
Watersnood na het doorbreken van de rivierdijken langs de Rijn en de IJssel, januari 1754. Onderaan twee putti met een kaart van het rivierengebied tussen Kampen en Emmerich, bovenaan ontvluchten bewoners het overstroomde land met huisraad en vee.

Afmeting:

16,5 x 10.7 cm

Herkomst: