Stadsplattegrond 1.0044

“Kampen.” Plattegrond van de stad. 1935.
Kaart van de stad in een schaal 1 : 10.000 met de verschillende uitbreidingen aangegeven in verschillende kleuren.
Op de keerzijde een opsomming van de belangrijkste gebouwen in de stad met de locatie van het vak waar ze te vinden zijn, naast het A.N.W.B logo de tekst “Kampen, Herzien 1935”.
Uitgave door A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland.

Afmeting:

22 x 19 cm

Herkomst:

Collectie Remy Steller