Stadsplattegrond 1.0045

“Blad no 15 Kampen”
Uit Kaart de hoofdrivieren op den schaal van 1/1000, serie De IJssel. Kaart van de rivier de IJssel van Westervoort tot Kampen, in 20 bladen benevens twee supplementaire bladen; Vervaardigd op last van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandse Zaken, onder directie van den fungerenden Hoofdingenieur- en van den Ingenieur bij de Algemene Dienst van den Waterstaat L. J. A. van der Kun
en R. Musquetier.

Afmeting:

82 x 53 cm
Blad 95 x 64 cm

Herkomst:

Collectie Stadsarchief Kampen