Stadsplattegrond 1.0050

“KAMPEN stad en gemeente aan de boorden van de IJssel”.
Kaart van de gemeente Kampen door Fred Julsing sr. 1972.
Uitgave : Gemeente Bestuur Kampen 1972.
Druk: Zalsman Kampen.

Afmeting:

42,3 x 60,8 cm

Herkomst:

Collectie Remy Steller