Stadsplattegrond 1.0052

Reorganisatie afvoer huisvuil/grofvuil met ingang van 3 oktober 1977
in verband met de sluiting van de oude vuilstortplaats aan de Schansdijk en
de in gebruikname van het nieuwe vuiloverlaadstation aan de Dieselstraat.
Schema van ophaaldagen van huisvuil en grofvuil waarbij op één dag van de
maand naast het huisvuil ook grofvuil kon worden aangeboden.

Afmeting:

48 x 31 cm

Herkomst:

Collectie Remy Steller