Steek & Provincie-4.0001

Overijssel uit de Leidse Atlas van Joan Blaeu uit 1659 deel I
Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu

Afmeting:

Herkomst:

Collectie SNS Historisch Centrum