Steek & Provincie-4.0004

Overijssel, “Transisalania Provincia; Vulgo Over-yssel Auctor. N. ten-Have. Sch. Zwol. Conrect. Edita vero per Nicolaum Visscher.”, Nicolaas Visscher, Pieter Schenk junior, 1725
In tegenstelling tot andere Noord-Nederlandse provincies duurde het tot het midden van de 17de eeuw voordat er een betrouwbare kaart van Overijssel beschikbaar kwam. Tussen 1640 en 1650 werd de provincie in kaart gebracht door Nicolaas ten Have, conrector van de Latijnse School in Zwolle. In 1652 publiceerde Ten Have zijn fraaie overzichtskaart in vier bladen. In de Nederlandse atlassen uit de 17de en 18de eeuw vinden we deze verkleinde uitgave van de kaart terug.

Afmeting:

Herkomst: