Steek & Provincie-4.0017

Kaart van de provincie Overijssel met aanduiding van de verschillende Waterschappen, Dijkdistricten en Polders 1884
De rode cijfers geven de hoogte van het terrein aan.
Gratis voor de geabonneerden der Provinciale Overijselsche en Zwolsche Courant.
Prijs voor niet geabonneerden f.1,50

Afmeting:

– x – cm.

Herkomst:

Collectie SNS Historisch Centrum