Project Description

Steek & Provincie-4.0020

Deze kopergravure is gemaakt door Nicolaes van Geilkercken in 1664 uitgegeven te Arnhem door Jacob van Biesen en komt uit het werk van Arend van Slichtenhorst met de volledige titel: XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen van ’t begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des konincx van Spanien, waervan ’t eerste deel verhandeld de landbeschrijvingh, getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken van den heer Joh. Isacus Pontanus; doch doorgaens veranderd, verbeterd, ende met meer dan driehonderd nieuwe hoofd-stucken, en andere noodelijke bijvoegsels allesins vergroot.

Afmeting:

25 x 34,5 cm.

Herkomst:

Collectie SNS Historisch Centrum