Steek & Provincie-4.0029

Ditio Trans-isulana La Feuille
Kaart van Overijssel en Drente uit de Atlas Portatif van La Feuille of “Het nieuwe Theater van de Oorlog in Europa”.
Daniel de la Feuille 1640-1709, zoon Jacob 1668-1719, zoon Paul 1688-1727 was een Frans graveur en boekhandelaar en kaartenuitgever uit Sedan. Hij week om religieuze reden uit naar Amsterdam in 1683, waar zijn kaarten werden uitgegeven.
Kaart met rondom: de Zuiderzee, Gelderland, graafschap Zutphen, graafschap Bentheim, Groningen en Friesland. Vermeld worden: de steden, dorpen, kloosters, havezaten, moerassen. De kaart is uitgegeven in 1706 door Jacob Aertz Colom.
Onder de schaalstok staat geschreven Milliaria Germanica Communia.

Afmeting:

15 x 23 cm.

Herkomst: