Steek & Provincie-4.0031

Litho door D.W. Janusch jr uit 1879 met de titel Gemeente Kampen Inws 17530, Kamper Eiland C.A. van “voorheen en” thans. Met de nieuwe indeling der Erven of Boerderijen in het Pachttijdval 1880_1890.
Vastgesteld bij het raadsbesluit d.d. 30 juli 1878, Naar officieele bronnen bewerkt door J. Swets Az Directeur der Waterwerken te Kampen 1879.
Met rechts boven een legenda met o.a. wegen, grenzen, dijken en waterleidingen.
Met linksonder een kaartje van de situatie van het Kampereiland in 1825 en rechtsonder twee kaartjes van de situatie in de 17de-eeuw en 1753.
Rechts een Beknopt Overzicht van o.a. het aantallen erven, aanwezige vee, weidegebieden en opbrengsten.

Afmeting:

Herkomst: