Steek & Provincie-4.0034

Steendruk van de Zuiderzee door J.D. Steuerwald met de Zuiderzee en zijn omringende provincies, op verschillende plekken in de zee zijn boringen verricht, linksonder staat de tekst; De cijfers in het Zuidelijk gedeelte der Zuiderzee, duiden de plaatsen aan waar in den zomer van 1866 de boringen zijn geschied door de Heeren T.J. Stieltjes en W. Beijerinck. De gekleurde lijnen geven de grenzen aan der gronden naar aanleiding van het Scheikundig onderzoek van den Heer dr. J.M van Bummelen.
Rechts staat overdwars een duursnede getekend met de titel Profillen van den bodem der Zuider Zee. Met dwarsdoorsnedes van de bodem van de zee met dieptes en soort bodem.
Rechtsonder een schaalaanduiding.

Afmeting:

Herkomst: