Vischpoort

Gelegen aan de IJsselkade achter het Oude Raadhuis. Gebouwd in de veertiende eeuw. Voor de poort stonden twee wacht- of commiezenhuisjes.
De poort werd gesloopt in 1837.

Vispoort
Gelegen aan de IJsselkade achter het Oude Raadhuis vanaf de stadsbrug een belangrijke toegangspoort naar de binnenstad voor de poort stonden twee wacht- of commiezenhuisjes.
Bij deze poort werden in de Middeleeuwen vogelmarkt gehouden in de steeg tussen de Vispoort en Oudestraat, de groentemarkt vond plaats bij de Voorstraat en de vismarkt vond vanaf de veertiende eeuw plaats tussen de Vispoort en Melkpoort.
De zware ronde toren bij de Vispoort – met een nog veel grotere diame­ter dan 10 meter en aangelegd ter bescherming van de knik die de stadsmuur langs de IJssel ter hoogte van het Raad­huis maakte moet ten tijde van de stadsuitleg zijn gebouwd.
In 1477 was de bouw van dit rondeel waarop geschut geplaatst kon worden, zover gevorderd dat er een paar levende leeuwen in on­dergebracht werden die waren geschonken in 1477 door de stad Lissabon aan de stad Kampen.
Nadat de leeuwen rond 1500 waren ge­storven, diende de toren als opslagruim­te voor bouwmaterialen ten behoeve van stadswerken, de naam Leeuwentoren bleef.

Het stadsfront met Vischpoort, detail van een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663) (collectie Stedelijk Museum Kampen)

Aquarel/gouache van Antoine-Ignace Melling van het stadsfront van Kampen 1812  (collectie Musée des Beaux-Arts, Valenciennes)