STREEK & PROVINCIE

Vrijwel alle kaarten, stadsplattegronden en -aanzichten en stads- en dorpsgezichten die afkomstig zijn uit de periode van de 16e tot de 18e eeuw zijn uitgegeven als een kopergravure.

Kaarten van de IJsseldelta bij Kampen en Overijssel komen veelal uit atlassen, het overzicht op deze pagina is in tegenstelling van de andere onderwerpen op deze website verre van compleet omdat het onderwerp Kampen maar summier is vertegenwoordigd op de kaarten, de belangrijkste reden voor plaatsing is het kunnen reconstrueren uit welke atlas of bron de kaart afkomstig is.
Naast de gravures zijn er ook enkele kaarten van recentere datum opgenomen, bijzonder zijn hierbij de in 1987 nog top secret Russische kaarten en één uit de jaarlijks verschenen Spoorwegkaart van Nederland uitgegeven door de firma Boele uit Kampen.

OVERZICHT KAMPER GRAVURES

Streek & Provincie

De prenten en gravures zijn gerangschikt naar vier onderwerpen.

Kampen op Kaart & Prent

Stadsplattegronden – Stadsgezichten – Gebouwen & Objecten – Streek en Provincie

Kampen op Kaart & Prent